AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

Haber : 1.D�nya Sava��’nda Katledilen 15 bin Mehmet�i�in Hikayesi
G�nderen SEBINLI on 2007/4/4 12:00:00 (2597 okuma) Bu yazar�n g�nderdi�i di�er yaz�lar
Haber

1. D�nya Sava��'nda Ingilizlere,150 bin askerimiz esir d��t�.Bu askerlerden bir kismi da M�s�r'�n Iskenderiye �ehri yak�nlar�nda bulunan Seydibe�ir Usare Kamp�'na hapsedildi. Kamp�n tam ad�,"Seydibesir Kuveysna Osmanli Useray-i Harbiye Kamp�" idi. Bu kampta, 1918'de Filistin cephesinde esir d��en 16. Tumen'in 48. Alay�'na bagl�
15 bin Osmanl� askerleri tutuluyordu.


12 Haziran 1920'ye kadar iki y�l boyunca her t�rl� i�kence,eziyet,ag�r hakaret ve a�ag�lamaya maruz kald�lar. Bu insanl�k d��� muamelenin nedeni ise Ermeniler idi...
Kamptaki,T�rk�e bilen Ermeni terc�manlar�n yalan,yanl�� �evirileri ve k��k�rtmalar� nedeniyle, kamplarin Ingiliz komutanlar�, az�l� T�rk d��man� kesilmi�lerdi.
Savas bitmi�ti. Ancak, kamptaki a��r ko�ullar nedeniyle �lenler d���ndaki askerleri teslim etmek, Ingilizler'in i�ine gelmiyordu.C�nk�, olasi yeni bir savasta, bu askerlerin yeniden kar��lar�na c�kabilecekleri Ermeniler taraf�ndan,Ingilizlerin beyinlerine i�lenmi�ti. ��z�m toplu katliamd�......
Askerlerimiz, mikrop k�rma bahanesiyle, s�ng� zoruyla dezenfekte havuzlar�na sokuldu. Ancak suya normalin cok uzerinde krizol maddesi kat�lm��t�.
Mehmet�ik,daha aya��n� soktu�unda,a��r� krizol maddesi nedeniyle ha�lan�yorlard�. Ancak Ingiliz askerleri dip�ik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan ��kmalarina izin vermiyorlardi. Mehmet�ikler, bele kadar gelen suya ba�lar�n� sokmak istemedi. Ancak bu kez Ingilizler havaya ate� etmeye ba�lad�. Askerlerimiz, �lmemek i�in ��melerek ba�lar�n� suya soktular.Ancak ba��n� sudan kald�ran art�k g�remiyordu. C�nk� g�zler yanm��t�... D��ar� ��kanlar�n halini g�ren s�radaki askerlerimizin direni�leride fayda etmedi ve 15 bin askerimiz k�r oldu.
Bu vahset, 25 Mayis 1921 tarihinde TBMM'de g�r���ld�. Milletvekilleri Faik ve �eref beyler bir �nerge vererek, M�s�r'da esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evlad�n�n g�zlerinin k�r edildi�ini,bunun faili olan Ingiliz tabip, garnizon komutan� ve askerlerinin cezaland�r�lmas� icin TBMM'nin te�ebb�se ge�mesini istediler. Tabiiki yeni kurulan devletin bin t�rl� sorunu vard�. Bu hesap sorma i�ide unutuldu gitti.Ama onlar unutmuyorlar.Kendi ihanetlerini bile soyk�r�m ambalaj�na sar�p, d�nya kamuoyuna sunuyorlar.

ERMEN�LER SOYKIRIM YAPILDI DIYE D�NYAYI AYA�A KALDIRIYOR.. B�Z�M TAR�H�M�ZDEN VEDE NE YAZIK K� GE�M���M�ZDEN HABER�M�Z YOK….
GE�M���NE SAH�P �IKMAYANA K�MSE SAH�P �IKMAZ, GE�M���NDEN DERS �IKARMAYANA �SE ZUL�M VE BELA YAKINDIR..
BU G�ZEL VATANIMIZ ���N MALLARINI VE NAMUSLARINI,�OLU�UNU �OCU�UNU GER�S�NDE BIRAKARAK CEPHEYE KO�AN, T�M �EH�TLER�M�ZDEN, GAZ�LER�M�ZDEN VE �ST�N M�CADELE G�STEREN T�M KOMUTANLARIMIZDAN ALLAH ( C.C.) RAZI OLSUN..
Y�CE ALLAHIM �EH�TLER�M�Z�N MAKAMLARINI CENNET EYLE…B�ZLERE DE O RUH-U �UUR-U NAS�P EYLE.
Saatli Maarif Mecmuas�

Oylama: 10.00 (2 oy) - Bu yaz�y� oyla -


Di�er yaz�lar
2009/6/8 13:45:51 - Mustafa K���k G�zler Alb�m�
2009/5/10 18:28:16 - Anneler G�n�n�z Kutlu Olsun
2009/4/9 16:03:52 - �ebinkarahisarl� Hem�erimiz Popstar Yar��mas�nda
2009/2/4 0:55:06 - Mustafa K���k T�rkiye'nin Sanat��s�
2008/12/10 16:10:00 - Mustafa K���k Yand�m O�ul Video KlibiBu yaz�y� s�k kullan�lanlara al

                   

Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
5 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebinkarahisar Haberler)

�ye: 0
Ziyaret�i: 5

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma - cam balkon - ar�elik - rulman - ti��rt
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc

tomtop | homekit | JJPRO X5 | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | Anet | ILIFE V7s | koogeek | DJI Mavic Air | Hubsan Drone | Wltoys | Feiyu | Zeblaze | hubsan h501s | lixada | hohem gimbal