AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

Y�resel Kelimelerimiz

Y�resel Kelimelerimiz

A
ABRUL: Nisan ay�
ABUD:
Bir t�r armut
AHBUN
: Hayvan g�bresi
AVARA: Avare, Bo�, i�siz
AYAM BOZDU: Hava Bozdu
AYAMA: Lakap
B
BILDIR : Ge�en Sene
BUYMAK : Donarcas�na ���mek
B�B� : Hala, Baban�n karde�i
C-�
�ALMAR : Koyun,ke�inin s�t sa��lmas� i�in topland��� �st� a��k, etraf� �evrili alan
CAMADAN :
Y�k ta��maya yarayan, kal�n bezden yap�lm�� s�rt �antas�
�APMAK :
Ko�mak
�EB�� :
Bir ya��ndaki di�i ke�i
����T :
�ekirdek
��MMEK
: Y�kanmak
C�C�K : Civciv
D
DE�ERM� : Yuvarlak, Dairesel
DEYHA : �uaras�
DIRAZ : Kel
D�BEK : K�y meydanlar�nda bulunan tah�l ���tmek i�in kullan�lan tas bi�imindeki �ukur ta�
DIRBIZANLANMAK : Daralmak, i�i s�k�lmak
D��ME� : Bir �e�it Yemek
DULUNMAK : Suya Dalmak
D�VE : �ki ya��ndaki di�i dana
F
FI�KI : G�bre
G
GAYHI : �zerine oturularak binilen b�y�k boy kayak
GEVEN :
Dikenli bir t�r bitki
G�D�K
: Genellikle tah�l �l�mekte kullan�lan bir �l�� birimi
H
HIZAN : �oluk,�ocuk
HORATA
: S�z, laf
I-�
�ZAN : Ak�l, haf�za
K-L
KATIK : Ayran
K�RL�K:Hayvan killarini kesmede kullanilan bir �esit makas t�r�
K�RK BASMASI:
Iki lohusanin karsilasmasi halinde ger�eklesen hadise
LO�:Bacalardaki toprak zemini sertlestirmeye yarayan tekerimsi tas
M
MA�LATA : Kar���kl�k, g�r�lt�
MAHANNA: Makarna
MASAT :
T�rpan,b��ak bileme ta��
MASTA
: S���r s�rmeye yarayan uzun sopa
MAZI : �k�z arabas�nda ( Ka�n� ) tekerleklerin tak�ld��� ah�ap par�a
ME�:Al, buyur
MEREK : Ot depolanan yer
MERTEK : D��eme altlar�ndaki a�a�lar
MIH : �ivi
M�RM�NEVVES : Darmada��n
MODUL : Mastan�n ucuna tak�lan �ivi
MUDARA : �yi olmayan, ��r�k, zay�f
N-O
N�Z�L : Fel� vurmas�
O�LOG: Hamur a�iminda kullanilan aga� alet, oklava
P
PALAZ : Ke�i k�l�ndan yap�lm�� kilim
PE�G�R
: Havlu
PE�TEMAL:Kadinlarin �nlerine bagladiklari dokuma bez
S-�
SAHOL : Ah�rlar� s�p�rmeye yarayan s�p�rge
SAMBA�I : �k�z arabas�nda �k�z ba�lanan odun'u ba�lamaya yarayan ip
SE��RTMEK : Ko�mak
S�T�L : Su,s�t ta��maya yarayan bir t�r kab
SOYHA : K�t�
SULU ZIRTLAK : Limon
S�MS�K : Yumruk
�ELEK : Ot ve y�k ta��maya yarayan, s�rtta ta��nan ta��ma arac�
�O�URT : Salya
T
TOHLU : Bir ya��ndaki ko�
TAHU:
Hediye olarak takilan ziynet esya
TOSBA�A
: Kaplumba�a
TURA :�at� Alt�
U
UNNAMA: Lahana �orbas�
URA: Ora
Y
YA�ARNI : V�cudun s�rt k�sm�
YAL : Sulu hayvan yiyece�i
YATIR: Evliya kabri
YEV�N : H�zl�, Acele
YUNMAK: Y�kanmak - Temzilenmek
banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
3 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 3

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:  cam balkon - ar�elik - rulman
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - bd blog - vestel beko siemens ar�elik bosch servisi ebys

banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|