AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

K�LT�R VE TRUZ�M

O�uz T�rkmen boylar�ndan K�n�k;�avdur ,�epni ,Kargun ve Solur adlar�n�n an�l�p ya�and��� �ebinkarahisar ,T�rk k�lt�r ve de�erlerinin ya�ad��� �nemli yerlerden birisidir.Sorumluluk alan�m�zda bulunan Avutmu� Mahallesi Beyram�ah Camii Sel�uklu d�neminin varl���n� haber verirken ,�ebinkarahisar Kalesinin giri�inde bulunan Ta�hanlar ve hemen kar��s�nda duran Fatih Camii Osmanl�lar�n bu b�lgede s�z sahibi oldu�unu ifade eder.
            Gerek turizm ,gerekse k�lt�rel varolu�lar�n ifadesi olan bu �nemli eserler ailesine daha �oklar�n� katmak m�mk�nd�r.Nitekim �ebinkarahisar Kalesi ,Tamzara camii ,Kad�o�lu Camii ,Ta� Mescid ,Kur�unlu Camii ,Topal Mehmet Pa�a Hamam� ,Avutmu� Hamam� ,Tamzara Hamam� ,Kur�unlu �e�mesi ,Zeynube Hatun �e�mesi ,Eyvan �e�me ,M�ft� Efendi �e�mesi ,H�seyin Efendi �e�mesi ,Hac� Yakup �e�mesi ,Alay �e�mesi ,S�leymana�a �e�mesi ,Perteviyal �e�mesi ve Perteviyal M�zesi ile Atat�rk M�zesi Say�labileceklerin en �nemlilerindendir.
            �ebinkarahisar�daki Milli K�lt�r varl�klar�n�n zenginli�i ,k�lt�rel ya�am�n zenginli�ini verir.Bu yerlerde Sel�uklu�lardan Osmanl��ya ve oradan Cumhuriyet T�rkiye�sine bir yol izlemek ya�an�lan k�lt�rel ak�� y�n�n� bize haber vermektedir.
Di�er taraftan ge�mi�te T�rklerin d���nda �teki H�ristiyan toplumlar� da ba�r�nda ya�atan �ebinkarahisar ,bu d�nemin �zelliklerinden de izler ta��r.Turizm a��s�ndan g�r�lmeye de�er Licese Kilisesi ,Ta�han Kilisesi ,Asarc�k Kilisesi ve Meryemana Manast�r� gezip g�r�lecek yerlerdendir.

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
5 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 5

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma - cam balkon - ar�elik - rulman - ti��rt
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc

banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|