AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

CO�RAF� DURUM

Fiziki �zellikleri ,
ebinkarahisar ,Kuzey Anadolu�nun Do�u Karadeniz B�lgesinde Kelkit Y�resi ile Giresun da�lar� aras�nda bulunmaktad�r.Do�usunda 1618 Km2 y�z�l��m� ve 1400 rak�ml� Alucra il�esi ,kuzeyinde 820 Km2 y�z�l��ml� ve 50 metre rak�ml� Dereli il�esi ,g�neyinde 1665 Km2 y�z�l��ml� ve 950 metre rak�m� ile Su�ehri il�esi ve 968 km2 y�z�l��ml� 800 metre rak�ml� Koyulhisar il�eleri vard�r.�l�enin y�z�l��m� 1378 km2 .rak�m� ise 1352 metredir.

�klimi ,
           
�ebinkarahisar ,Do�u Karadeniz B�lgesinde bulundu�u halde ,iklim bak�m�ndan Orta Anadolu �klim �zelliklerin ta��r.Yazlar s�cak ve kurak ,k��lar so�uk ve karl� ge�mektedir.K�y� �eridine paralel olarak uzanan y�ksek da�lar denizden gelen nemli ve bol ya���l� r�zgarlar� tutarak i� k�s�mlara ge�mesini engeller.Bu nedenle ortalama ya��� miktar� k�y� �eridinde 1300mm. a�t��� halde i� kesimlerde 500-700 mm.ye d��er.

Bitki �rt�s� ,
            �ebinkarahisar il�esinin 1378 km2 lik y�z�l��m�n�n 35.568 hektar ile %24 �n� tarla arazisi ,3295 hektar ile %24 �n� Ba�-bah�e arazileri ,1054 hektar ile %1 ini sebzelik araziler ,3954 hektar ile %2.8 ini �ay�rl�k arazi ,21.747 hektar ile %15.8 ini mera ve yaylalar ,6590 hektar ile %4.8 ini fundal�k araziler ve 9.385 hektar ile %7.1 ile ormanl�k arazi ve 55.680 hektar ile %42.1 ini kullan�lmayan araziler te�kil etmektedir.

Akarsular� ,
           
Avutmu� �rma��,E�ribel s�rtlar�ndan ve Asarc�k Yaylas�ndan ��karak Sorumluluk alan�m�zda bulunan Arzuman mevkiinde �ehirsuyuna kar���r.Uzunlu�u 20 km.dir. �ehir Suyu ,Alucra�n�n Karab�rk s�rtlar�ndan ��kar ve Manast�r suyu ile birle�tikten sonra T�n�k K�y�n�n yan� ba��nda Kelkit �rma��na kar���r.�l�emiz i�indeki uzunlu�u 40 km.dir. Darabul suyu,Sar��i�ek Yaylas�ndan ��kar ,dar vadilerden ge�erek G�vercinlik k�y�n�n kar��s�nda Kelkit �rma��na kar���r.Uzunlu�u 20 km.dir. �at suyu,Karag�l da�lar�n�n eteklerinden ��kar,dar ve Derin vadilerden ge�erek Kelkit �rma��na kar���r. Kelkit Irma��;Ocakta�� ve Kayal� K�yleri s�n�rlar�nda il�enin s�n�rlar�na giren Kelkit �rma�� do�udan bat�ya do�ru akar.�l�emiz s�n�rlar� i�erisindeki uzunlu�u 40 km.dir ve �zerinde d�rt k�pr� bulunur.

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
2 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 2

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:  cam balkon - ar�elik - rulman
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - bd blog - vestel beko siemens ar�elik bosch servisi ebys

banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|